امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و دانشگاه

ایسنا/خراسان جنوبی طی مراسمی، تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی بین جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند امضا شد.  سیدمحمدحسین سیدکاشی، رئیس جهاددانشگاهی…