جذب بی سابقه اعتبارات رشد درآمدها و کاهش بیکاری کهگیلویه و بویراحمد

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: جذب بی سابقه اعتبارات، رشد درآمدهای مالیاتی، افزایش سرمایه گذاری و کاهش…